Περμακουλτούρα

Pc_Principles_Poster_ENPermaculture / Περμακουλτούρα / Μόνιμη καλλιέργεια, Ηθικές και σχεδιαστικές Αρχές

«Η Περμακουλτούρα – Μόνιμη καλλιέργεια (σημαίνει και μόνιμος πολιτισμός, αγγλ: Permaculture) είναι ένα σχεδιαστικό σύστημα που στοχεύει στη δημιουργία Βιώσιμων Ανθρώπινων Οικισμών, συμβατών με τα σχέδια της φύσης.

Η αγγλική λέξη «Permaculture», που χρησιμοποιείται διεθνώς, πλάστηκε από τους Αυστραλούς Bill Mollison και David Holmgren τη δεκαετία του ’70 ως σύντμηση των εννοιών «μόνιμη καλλιέργεια» (Permanent Agriculture) και «μόνιμος πολιτισμός» (Permanent Culture).

Στα ελληνικά δεν μπορεί να αποδοθεί το ίδιο λογοπαίγνιο, οπότε χρησιμοποιούνται και οι δύο λέξεις: «μόνιμη καλλιέργεια και πολιτισμός», αλλά συνήθως για απλότητα το «και πολιτισμός» παραλείπεται.
Παρ’όλα αυτά, η λέξη καλλιέργεια στα ελληνικά σημαίνει επίσης:
«ενασχόληση με κάτι, αφιέρωση του χρόνου και του ενδιαφέροντος ενός ατόμου στη μελέτη και στην ανάπτυξη μιας επιστήμης, μιας τέχνης κτλ.: H ~ των γραμμάτων / της λυρικής ποίησης. || Πνευματική ~, ανάπτυξη των πνευματικών ικανοτήτων. Άνθρωπος με / χωρίς ~, πνευματική καλλιέργεια. β. ανάπτυξη κάποιας ικανότητας με την κατάλληλη άσκηση: ~ της φωνής / της κρίσης / του καλού γούστου».
Επομένως η ονομασία «Μόνιμη Καλλιέργεια» μπορεί να έχει την διττή σημασία που αποδίδει και ο αγγλικός όρος Permaculture.

Οι υποστηρικτές της Περμακουλτούρας – μόνιμης καλλιέργειας πιστεύουν ότι πειραματίζονται με κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό για το μέλλον του πλανήτη.
Η Permaculture είναι ένα σύστημα για παραγωγή τροφής και χρήση της γης, καθώς και για σχεδιασμό κοινοτήτων.
Έχει ολιστικό τρόπο σκέψης.
Έτσι, σύμφωνα με αυτήν, μια κοινότητα ανθρώπων που επιθυμεί να γίνει βιώσιμη πρέπει να συνδυάσει πολλά στοιχεία. Μερικά από αυτά είναι: οικολογία, τοπογραφία, βιολογική καλλιέργεια, αρχιτεκτονική, δασολογία, πράσινη οικονομία και κοινωνικά συστήματα.
Η εστίασή της είναι περισσότερο στις σχέσεις μεταξύ αυτών, παρά στο κάθε στοιχείο ξεχωριστά.

Μια κεντρική πρακτική της μόνιμης καλλιέργειας είναι η παρατήρηση. Παρατηρώντας ένα μέρος, λένε οι υποστηρικτές της, μπορείς να μάθεις πολλά όχι μονάχα για τον κύκλο της φύσης και του συγκεκριμένου φυσικού συστήματος, αλλά και γενικές πληροφορίες που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και σε άλλα μέρη του πλανήτη.» – wikipedia.org

Βασικές στην Περμακουλτούρα είναι οι 3 Ηθικές Αρχές (Permaculture Ethics):
Φροντίδα για τη γη, φροντίδα για τους ανθρώπους, δίκαιο μερίδιο.
Αποτελούν τη βάση για το σχεδιασμό με βάση την permaculture και επίσης βρίσκονται στις περισσότερες παραδοσιακές κοινωνίες.

Παρακάτω είναι οι 12 Σχεδιαστικές Αρχές της Περμακουλτούρας (permaculture design principles) σύμφωνα με τον David Holmgren:

 • Παρατηρούμε και αλληλεπιδρούμε
 • Συλλέγουμε και αποθηκεύουμε ενέργεια
 • Εξασφαλίζουμε σοδειά
 • Εφαρμόζουμε αυτορρύθμιση και αποδεχόμαστε την ανατροφοδότηση
 • Χρησιμοποιούμε και εκτιμούμε Ανανεώσιμες Πηγές και Υπηρεσίες
 • Δεν παράγουμε κανένα απόβλητο
 • Σχεδιάζουμε από τα Πρότυπα προς τις Λεπτομέρειες
 • Ενσωματώνουμε αντί να Απομονώνουμε
 • Χρησιμοπούμε μικρές και αργές Λύσεις
 • Χρησιμοποιούμε και εκτιμούμε τη Διαφορετικότητα
 • Χρησιμοποιούμε τις άκρες και εκτιμούμε τα όρια
 • Χρησιμοποιούμε δημιουργικά και ανταποκρινόμαστε στην αλλαγή

 (content: creative commons license)

Share