Εργαστήρι κατασκευής Ηλιακού Φούρνου, SUSTRARES workshop, Εύβοια, 9/2016

SUSTRARES: SUStainability, TRAnsition and RESilience, an ERASMUS+ workshop.
Βιωσιμότητα, Μετάβαση και Ανθεκτικότητα (Διεθνές σεμινάριο εκπαίδευσης εκπαιδευτών, 10-19.9.2016, Βλαχιά Ευβοίας)

Η δεύτερη μέρα στο SUSTRARES workshop είχε δύο σκέλη.
Το πρωϊ ξεκίνησε με παρουσίαση slides για τη χρήση ηλιακής ενέργειας για τη συντήρηση και το μαγείρεμα τροφής. Αναφέραμε τα διαφορετικά είδη ηλιακών και υβριδικών (ηλιακών/ηλεκτρικών) φούρνων και αφυγραντήρων τροφίμων, τις αρχές λειτουργίας τους, διάφορα μοντέλα εκπαιδευτικής, οικιακής και μεγάλης κλίμακας. Ασχοληθήκαμε με την προετοιμασία με διαφορετικές μεθόδους των τροφών προς αφύγρανση και τους τρόπους αποθήκευσης.
Κατόπιν χωριστήκαμε σε 4 ομάδες, 3 ομάδες κατασκευών και μία τεκμηρίωσης, με μία/έναν έμπειρο τεχνικό επικεφαλής κάθε ομάδας και συνεχίσαμε με βιωματικό εργαστήριο κατασκευής ενός ηλιακού φούρνου τύπου πάνελ και ενός ηλιακού αφυγραντήρα τύπου άμεσου ηλιακού φωτός, ενώ η εθελοντική ομάδα τεκμηρίωνε τη διαδικασία με φωτογραφίες, βίντεο και κείμενο. Οι κατασκευές ολοκληρώθηκαν και τις επόμενες μέρες δοκιμάστηκαν με επιτυχία.
Η πρωϊνή περίοδος έληξε με την προτροπή του εισηγητή στους συμμετέχοντες να παρατηρήσουν το περιβάλλον για πιθανούς πόρους, αν υποθέταμε ότι μία ομάδα ανθρώπων αποφάσιζε να στήσει μία οικοκοινότητα στην περιοχή.

Φωτογραφίες από το εργαστήριο.
Ο φούρνος, όσο είχε ήλιο, είχε θερμοκρασιες από 100 ώς 135 βαθμούς Κελσίου.

Εργαστήριο Ηλιακού Φούρνου τύπου FUN PANEL, Εύβοια, Σεπτέμβριος 2016.


Από τον ιστότοπο των οργανωτών:
«Βιωσιμότητα, Μετάβαση και Ανθεκτικότητα (Διεθνές σεμινάριο εκπαίδευσης εκπαιδευτών, 10-19.9.2016, Βλαχιά Ευβοίας)

Βιωσιμότητα, Μετάβαση και Ανθεκτικότητα

(Sustainability, Transition & Resilience – SUSTRARES)

Σχέδιο κινητικότητας/ σεμινάριο εκπαίδευσης εκπαιδευτών και ατόμων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας

10-19 Σεπτεμβρίου, 2016, Βλαχιά, Εύβοια, Ελλάδα

Ένα πλούσιο 10ήμερο σεμινάριο ανταλλαγής γνώσεων, πρακτικών εφαρμογών, μεθόδων βιωματικής μάθησης και εμπειριών κοινοτικής ζωής προς έναν κόσμο συμβίωσης, συν-δημιουργίας, συνεργασίας και αλληλοσεβασμού.

Σύντομη περιγραφή του έργου

Το έργο στοχεύει να προσφέρει συγκεκριμένες ικανότητες, δεξιότητες και εμπειρίες σε άτομα που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας (youth workers), ώστε να δράσουν ως πολλαπλασιαστές της γνώσης στις περιοχές που αναπτύσσουν τις δράσεις τους.

Επειδή η τυπική εκπαίδευση δεν είναι δομημένη με τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχει τις αναγκαίες δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων, ειδικά σε ένα πλαίσιο γενικευμένης κρίσης, το έργο SUSTRARES στοχεύει να δημιουργήσει και να ενδυναμώσει δομές και διαδικασίες μη-τυπικής και βιωματικής κατάρτισης, με βάση καθημερινές εφαρμογές για την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την αυτάρκεια. Η συνεργασία αυτή έχει ως συγκεκριμένο στόχο την ανοικτή παροχή γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, με σκοπό την θετική αλλαγή στις προσωπικές ζωές των συμμετεχόντων, σε ότι αφορά την κάλυψη των βασικών αναγκών, την επιχειρηματικότητα και την απασχόληση, αλλά και τον οικολογικό τρόπο ζωής ως απάντηση στην πολυδιάστατη κρίση που αντιμετωπίζει η Ελλάδα και η Ευρώπη.

Το 10ήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο θα ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή όσων δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας (youth workers) σε πρωτοβουλίες και εγχειρήματα αειφόρου μετάβασης, αλλά και την ανταλλαγή εμπειριών σχετικά με την προώθηση αυτών θεμάτων σε διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες. Τέλος, θα παρέχει στους συμμετέχοντες εφόδια, εργαλεία και μεθόδους για να υποστηρίξει την ενεργή τους συμμετοχή σε τοπικό επίπεδο και στην αγορά εργασίας.

Μέσα από αυτό το σχέδιο κινητικότητας/ σεμινάριο εκπαιδευτών, θα δοθεί η δυνατότητα σε 36 νέους youth workers και εκπαιδευτές από 6 διαφορετικές χώρες (Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Γερμανία και Κροατία), να εξοικειωθούν με έννοιες όπως η βιωσιμότητα, η αυτάρκεια, η μετάβαση και η ανθεκτικότητα, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Κατά τη διάρκεια του δεκαήμερου, οι συμμετέχοντες θα λάβουν μέρος σε ένα πλούσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων (συμμετοχικά σεμινάρια, βιωματικά εργαστήρια, ομαδικές ασκήσεις, συζητήσεις, παιχνίδια ρόλων, προσομοιώσεις, υπαίθριες δραστηριότητες, δημόσιες εκδηλώσεις, κλπ), που θα τους ενδυναμώσουν προσωπικά και συλλογικά, ενώ θα τους επιτρέψουν να βιώσουν μια πολυπολιτισμική προσομοίωση διαβίωσης σε μια οικολογική κοινότητα.

Το πρόγραμμα θα εστιάσει σε μεθόδους μη τυπικής, βιωματικής εκπαίδευσης (learning by doing), στη συμμετοχική κατασκευή DIY (Do-It-Yourself) ήπιων (appropriate) τεχνολογιών και τη δικτύωση, καθώς και στην προσωπική ενδυνάμωση για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας και την ενεργή συμμετοχή σε τοπικό επίπεδο. Κατά τη διάρκεια της κατάρτισης, μια πλούσια γκάμα θεματικών θα παρουσιαστούν που περιλαμβάνουν την ενεργειακή αυτονομία με την χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την κατασκευή σπιτιών με φυσικά υλικά και μεθόδους, τη διαχείριση αποβλήτων, την τροφική αυτάρκεια, την αγρο-οικολογία, την αυτοδιαχείριση της υγείας, την συμμετοχική λήψη αποφάσεων και την συνεργατική επιχειρηματικότητα.

Οι δραστηριότητες θα φιλοξενηθούν στις εγκαταστάσεις της Ακαδημίας Βιωσιμότητας Σταγόνες (www.stagones.org) στην Βλαχιά Ευβοίας, που αποτελείται από δύο εκτάσεις 6 στρεμμάτων η καθεμία, με μια ποικιλία υποδομών φιλοξενίας και εκπαίδευσης κατασκευασμένες αποκλειστικά από φυσικά υλικά. Ορισμένες από τις δραστηριότητες και φιλοξενία θα παρέχονται από το κτήμα ESPORAS DEL SOL – Κόμβος Βιώσιμης Μετάβασης (https://esporasdelsol.wordpress.com/) που βρίσκεται επίσης στη Βλαχιά, Ευβοίας.

Η δραστηριότητα θα φιλοξενήσει πολύ έμπειρους εκπαιδευτές από 4 από τις πιο δραστήριες πρωτοβουλίες αειφόρου μετάβασης / αυτάρκειας στην Ελλάδα, και συγκεκριμένα οι Σταγόνες, Νέα Γουινέα, Ηλιόσποροι και UFiT, καθώς και από τους εκπαιδευτές των συνεργαζόμενων φορέων του έργου.

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί από 10 έως 19 Σεπτεμβρίου 2016.»

Share