Περμακουλτούρα & Στέγαση για Πρόσφυγες: Superadobe – Γαιόσακοι

Τι θα μπορούσε να προτείνει η Περμακουλτούρα, στα πλαίσια της Φροντίδας για τον Άνθρωπο, για τη στέγαση των βομβαρδισμένων και ταλαιπωρημένων ανθρώπους που φθάνουν κυνηγημένοι από τη Μέση Ανατολή και όχι μόνο; ΣΤΕΓΑΣΗ στους τόπους άφιξης και αναμονής. Εύκολη, γρήγορη, με τοπικά υλικά και εργασία και σχεδόν μηδενικού κόστους, λύση για στέγαση; Θα έλεγα ότι…

Share