Περμακουλτούρα – Ομιλία & Παρουσίαση βιβλίου στο Therapy Planet Festival

Ομιλία-Διάλεξη, Κυριακή 22/11/15, 20.30 – 21.10
Η περμακουλτούρα (permaculture) είναι μια επιστήμη σχεδιασμού οικοσυστημάτων η οποία μας δείχνει πώς μπορούμε να είμαστε αυτάρκεις και αυτόνομοι, μιμούμενοι τη φύση, χρησιμοποιώντας αρχαίες τεχνικές μαζί με καινούργια τεχνογνωσία, σεβόμενοι τον άνθρωπο και το περιβάλλον.
Ουσιαστικά είναι μια ολιστική προσέγγιση για τη διαχείριση όλων των πτυχών της ζωής μας: διαχείριση της φύσης και της γης, φυσική δόμηση, κατάλληλες τεχνολογίες και εργαλεία, παιδεία και πολιτισμό, σωματική και πνευματική υγεία, εναλλακτική οικονομία, κοινότητα και ιδιοκτησία γης.
Μας καθοδηγεί στο σχεδιασμό συστημάτων τα οποία καλύπτουν (και επαναπροσδιορίζουν) τις δικές μας ανάγκες αλλά και τις ανάγκες του τοπίου μας και της κοινότητάς μας. Εστιάζει σε τεχνικές που οδηγούν στην αναγέννηση της γης μας και των συστημάτων μας, στην ευημερία της τοπικής μας κοινωνίας, στη συλλογική αυτάρκεια.
Αφορά όλους εμάς που είμαστε έτοιμοι για τη μετάβαση προς μια πιο συνειδητή κοινωνία που παράγει αυτό που χρειάζεται, χρησιμοποιεί αυτό που παράγει, μειώνει την κατανάλωση και τα απόβλητα και μοιράζεται αυτό που περισσεύει.
Εφαρμόζοντας τις αρχές της περμακουλτούρας μπορούμε να σχεδιάσουμε το διαμέρισμά μας, το χωριό μας, την πόλη μας, την κοινότητά μας και τη ζωή μας ώστε να ζούμε πιο εποικοδομητικές και ευχάριστες ζωές με ζωηρό νόημα!Βιογραφικό:

Η Τίνα Λυμπέρη, έχοντας εκπαιδευτεί ως Ηλεκτρονικός Μηχανικός, Εκπαιδευτικός Ενηλίκων μέχρι και Παραγωγός Βίντεο, η Τίνα τώρα συνδυάζει τα πάθη της με τις δεξιότητές της για να διαδώσει την επιστήμη ζωής που ερευνά από το 2010: την περμακουλτούρα (permaculture). Για την Τίνα η περμακουλτούρα είναι λύση για πολλά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα, γι’ αυτό γράφει εκπαιδευτικά άρθρα στο blog της (kangouro.gr), διοργανώνει εργαστήρια και σεμινάρια, καλλιεργεί οπωροκηπευτικά και εργάζεται ως σύμβουλος περμακουλτούρας (σχεδιασμός κτημάτων & καλλιεργειών), προκειμένου να ευαισθητοποιήσει και να εκπαιδεύσει όσο το δυνατόν περισσότερους σε έναν εναλλακτικό και ουσιαστικό τρόπο ζωής. Εστιάζει στη χρήση των πόρων που έχουμε ήδη στη διάθεσή μας, με απώτερο σκοπό την προσωπική μας καλλιέργεια, αυτάρκεια και αυτονομία.
Το 2013 ανέλαβε τη μετάφραση και την αυτοέκδοση ενός ολοκληρωμένου οδηγού περμακουλτούρας (“earth user’s guide to permaculture”, Rosemary Morrow) ώστε να μπορέσει περισσότερος κόσμος να μπει στο νόημα και φιλοσοφία της αληθινής σημασίας της αειφορίας. Το βιβλίο εκδόθηκε το Σεπτέμβρη 2015 με τον τίτλο: «Οδηγός περμακουλτούρας (permaculture) – σχεδιασμός για την αυτάρκεια και την αυτονομία μας».

Share